Ruimen van graven waarvoor nooit is betaald

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mijnheer, Op onze begraafplaats is in het verleden vanaf 1913 tot 2005 nooit voor huur resp. grafrechten berekend. De begraafplaats werd gerund door vrijwilligers die uit idealistische motieven altijd gratis alle werkzaamheden hebben uitgevoerd. Het gevolg was dat ruimen nooit uitgevoerd werd, alles was gratis en dus was er totaal geen belangstelling van de nabestaanden om een graf te laten ruimen. De laatste 10 jaar is de begraafplaats vol geraakt en begraven was ook niet meer mogelijk. Het gevolg van dit beleid was, onderhoud werd slecht uitgevoerd en de begraafplaats had geen aanzien meer. In 2005 heeft het huidige bestuur een voorstel op de jaarvergadering gelanceerd om het beleid t.a.v. de begraafplaats te wijzigen. Dat hield in dat de bestaande graven die meer als 20 jaar oud zijn en indien de nabestaande geen prijs stellen om te verlengen, gaan ruimen. Nu het probleem, doordat alles in het verleden gratis was, is ook weinig gedaan om een goede administratie van de begraafplaats bij te houden. Vanaf mei 2005 hebben we in krant en alle openbare gebouwen ,zoals gemeentehuis, verzorgingshuizen, kerken, bibliotheken en supermarkten onze voornemens kenbaar gemaakt. Tevens op de begraafplaats op 3 plaatsen een bekendmaking gedaan van onze voornemens. Van de 875 graven hebben zich tot heden een 400 tal nabestaanden zich gemeld. We willen n.l. in april 2007 de laatste 250 graven waarvan zich tot heden geen reactie van is ontvangen, gaan ruimen. Ik wil wel vermelden dat `het mij verbaasd, dat ik regelmatig nog verzoeken krijg om graven van 50 jaar en ouder te verlengen, dus men betaald hiervoor. Doordat het oude graven zijn wonen veel nabestaande in verzorgingshuizen of zijn overleden. Nu is mijn vraag mogen wij de graven waar de nabestaande niet meer te traceren zijn ruimen? Als wij volgend jaar met de te ruimen graven starten dan hebben wij bijna 2 jaar alles gedaan om de nabestaande te traceren. Met dank voor uw antwoordt verblijf ik met vriendelijke groeten,J. P.

Antwoord:

Geachte heer P., Ik weet niet of u die graven zomaar mag ruimen. Het feit dat er vanaf 1913 nooit iets in rekening is gebracht voor het onderhoud maakt in dat opzicht niet zoveel uit. Het gaat er om onder welke voorwaarden ze destijds zijn uitgegeven. Voor welke termijn werden de grafrechten gevestigd? Als dat voor een specifieke termijn was, 20 jaar of vijftig jaar , en de nabestaanden hebben de grafrechten nooit verlengd, dan zijn deze graven vrij voor ruiming en heruitgifte. Mits de nabestaanden schriftelijk op de hoogte zijn gesteld van het verlopen van de grafrechttermijn en men de kans heeft gehad de grafrechten te verlengen. Wanneer in dat geval ook de openbare aankondigingen binnen een jaar geen reacties opleveren, dan kan het grafrecht vervallen worden verklaard. Maar als de graven voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven is van groot belang wat de toenmalige bepalingen in het reglement en in de grafakte waren. Sommige begraafplaatsen kenden richtlijnen dat het grafrecht beëindigd kon worden als aan bepaalde voorwaarden niet werd voldaan. Bijvoorbeeld de clausule dat als de rechthebbende overlijdt en de grafrechten niet binnen een jaar werd overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende , de grafrechten vervallen kunnen worden verklaard. Ik begrijp wel dat uw administratie niet helemaal op orde is, maar er moet toch ergens nog wel een document te vinden zijn waarop staat onder welke voorwaarden en voor welke termijn het grafrecht destijds gevestigd werd. Soms hebben de nabestaanden nog een kwitantie waarop staat voor welk bedrag ze het graf hebben gekocht en kan aan de hand van een oude tarievenlijst bekeken worden of dit een eeuwigdurend graf was of niet. Ik zou dus toch nog een en ander proberen uit te zoeken, voordat u de graven waarvoor zich op dit moment nog niemand heeft gemeld gaat ruimen. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
22 september 2006