Ruimen

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag

Als we een graf willen ruimen hebben we dan alleen toestemming nodig van de rechthebbende of ook (bijv schriftelijk handtekening ) van de overige familieleden nodig?

Antwoord

Als de rechthebbende opdracht geeft om het graf te ruimen om daarmee ruimte te maken voor anderen, dan bepaalt de rechthebbende dit, mits dit niet wordt tegengesproken in het Reglement.

LOB Bedrijfsbureau
14 mei 2020