Ruimingsprotocol

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw/mijnheer,
Wij zijn voornemens een ruimingsplan/-protocol te schrijven tbv het in de toekomst ruimen van zowel algemene als eigen graven. In dit kader heeft de gemeente Apeldoorn een tijdje terug alweer een presentatie gehouden aan een raadsfractie binnen onze gemeente waar menigeen over te spreken is. Er wordt zelfs al gesproken over het Apeldoorns model. Echter, de gemeente Zwolle heeft een geheel andere werkwijze waardoor graven enkel individueel geruimd worden. Voor beide methoden is iets te zeggen, maar de Apeldoornse methode vind ik te star en te gedetailleerd beschreven en de Zwolse methode vind ik weer erg kil. Eigenlijk zoek ik dus een tussenvariant.Helaas heeft een belrondje langs diverse gemeenten in Nederland mij onvoldoende opgeleverd om een goed ruimingsplan te kunnen schrijven. De methoden lagen erg uit elkaar. Daarom wil ik u bij deze vragen of jullie hiervoor suggesties/voorbeelden hebben. Het gaat mij dan om het totale traject van administratieve voorbereiding, technische voorbereiding tot de daadwerkelijke uitvoering op de begraafplaats. Immers wij hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden, toch?
Met vriendelijke groet,
D. de J.

Antwoord:

Geachte mevrouw D. J.,
Iedere gemeente en iedere begraafplaats stelt zijn eigen normen aan: wat is respectvol ruimen? Een vraagstuk welke niet eenvoudig te beantwoorden is. Zie bijvoorbeeld bij het dossier ruimen op deze site. Kortom: vele vragen, geen normen.
Dit onderwerp dat u aanroert is ook uitgebreid in de Tweede Kamer aan de orde geweest bij het opstellen van de vernieuwde Wet op de Lijkbezorging, welke waarschijnlijk per januari 2010 ingaat. De overheid heeft bepaald geen richtlijnen op te stellen voor het ruimen. Gesteld is dat de branche zelf met een voorstel moet komen. Sinds begin dit jaar is de werkgroep Ruimen en Opgraven actief. Deze werkgroep bestaat uit bestuursleden van de LOB en van de BVOB (gespecialiseerde aannemers) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Deze werkgroep streeft ernaar op in het voorjaar van 2010 met een nieuw handboek Opgraven en Ruimen te komen.
Heeft u nog zoveel geduld??
Op persoonlijke titel: het model Apeldoorn gaat erg ver. Je kan je bij dit model een aantal zaken afvragen:-wordt respectvol ruimen niet bepaald door het zo min mogelijk verplaatsen van menselijke resten? wat is de meerwaarde van het individueel herbegraven van stoffelijke resten? eens komt het moment dat ook deze resten weer geruimd moeten worden- wat kan verantwoord worden overgelaten aan de ruimers en wat gaat te ver en is vooral van achter een bureau bepaald. Afwegingen waar de Werkgroep mee bezig zijn.
Ik heb u niet direct antwoord gegeven, maar hiermee wel doorgegeven waar door betrokkenen aan gewerkt wordt.
Met vriendelijke groeten,

Wim van Midwoud
17 september 2009