Ruimte tussen graven

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen, Kunt u mij zeggen hoeveel minimale ruimte er tussen 2 graven moet zijn? Wanneer er een nieuw graf is gedolven en het graf ernaast gaat naar die kant verzakken + de grafstenen van het betreffende graf sluiten daardoor niet meer aan, wie is hier dan verantwoordelijk voor? Wat is de oplossing? Graag van u vernemend! Hoogachtend, mw. A.M. J.

Antwoord:

Geachte mevrouw J., bijgevoegd zend ik u het Besluit op de lijkbezorging, daarin staat in artikel 5 hoe groot de afstand tussen de graven moet zijn. Het gaat daarbij natuurlijk om de afstand tussen de kisten, niet tussen de zerken. De meest gangbare oppervlaktemaat van een graf is 2.20 bij 1.10, maar de graven mogen dan best strak tegen elkaar aanliggen. De maten zijn enkel van belang om de ruimte die de rechthebbende heeft voor de grafbedekking aan te geven. Het verschilt per begraafplaats of er dan nog (loop)ruimte tussen de afzonderlijke graven beschikbaar is. Daar zijn geen voorschriften voor. Mij lijkt verder dat als een graf is gedolven en het buurgraf verzakt daardoor, dit de verantwoordelijkheid is van de grafdelver cq van zijn opdrachtgever, de begraafplaats dus. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
10 november 2006