Ruzie over grafrechten na scheiding

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Het volgende doet zich voor: onlangs is een zoon van een gescheiden echtpaar begraven. De begrafenisondernemer heeft als aanvrager van de begrafenis de vader opgegeven. Wij hebben de vader daarom als rechthebbende opgenomen. Nu is de moeder het daar niet mee eens en wil dat het grafrecht op haar naam komt te staan. De moeder heeft haar deel van het graf betaald, de vader weigert te betalen volgens de begrafenisondernemer. Is het mogelijk het graf op naam van de moeder te zetten, zonder medeweten/toestemming van de vader? De vader heeft overigens nog geen documenten ontvangen over de uitgifte van het graf. Ik hoop dat u mij duidelijkheid kunt geven.

Antwoord:

Beste J., De begrafenisondernemer kan wel vinden dat de vader de rechthebbende is, maar feitelijk is van belang waar de vader precies voor getekend heeft. Het is verstandig om op het aanvraagformulier altijd apart voor de kosten van de begrafenis en voor de rechten op het graf te laten tekenen. De opdrachtgever voor de begrafenis is verantwoordelijk voor alle kosten die daaraan verbonden zijn (incl. grafrecht!) maar het komt voor dat een ander de rechthebbende wordt of wil worden. Meestal geldt echter dat wie het grafrecht betaalt dit ook op naam krijgt en de rechthebbende wordt. Als om die reden de grafrechten reeds op naam gezet zijn van de vader, dan moet hij toestemming geven om de rechten te laten overschrijven. Wanneer er nu sprake is van wanbetaling dan is het een andere kwestie. Dan lijkt het me niet verstandig om een grafakte aan de vader te geven en wanneer dat inmiddels wel is gebeurd dan kan die wanbetaling reden zijn om de grafrechten meteen weer te laten vervallen. In dit geval zou ik in elk geval geen grafakte uitgeven totdat volledig is betaald en totdat duidelijk is wie de rechthebbende wordt. De vader is betalingsplichtig als opdrachtgever mits hij getekend heeft voor de kosten van de begrafenis en de grafrechten van het graf. In dat geval zal door jullie eerst met hem de incassoprocedure moeten worden afgerond totdat zijn eventuele aanspraak op het grafrecht komt te vervallen. Maar als hij alles alsnog betaalt wordt hij rechthebbende (als hem dat is beloofd cq als hij daarvoor heeft getekend). Wat ik niet begrijp is dat die moeder haar deel heeft betaald. Aan wie? Jullie sturen toch geen rekeningen voor de helft van het grafrecht aan de ene persoon en voor de andere helft aan iemand anders? Als zij geld aan haar ex of aan de begrafenisondernemer heeft betaald, is dat niet iets waardoor ze bij jullie de grafrechten kan gaan opeisen. Zij moet bij jullie tekenen voor de grafrechten en aan jullie het volledige grafrecht betalen. Pas dan kan zij een grafakte krijgen en kan het graf op haar naam worden geschreven. Maar dat is in dit geval dus alleen mogelijk wanneer de vader helemaal geen aanspraak kan maken op de grafrechten a) omdat hij daarvoor niet getekend heeft of b) wanneer hij zijn betalingsverplichtingen niet nakomt (en jullie geen grafakte hoeven uit te geven cq de reeds verleende grafrechten vervallen kunnen verklaren). Ik hoop dat je er uit komt zo, anders hoor ik wel weer. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
9 augustus 2007