Salaris

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen, Bestaat er een CAO voor beheerders van een begraafplaats? Zo nee, wat is dan een correct salaris. Onze beheerder heeft thans een bruto salaris van 2.290,00. Sinds begin van dit jaar voert hij ook de gravenadministratrie. Is dit uitbreiding van de taken? Kunt U ons advies geven betreffende het bruto salaris van onze beheerder. Met vriendelijke groeten, C. van der S.

Antwoord:

Geachte heer van der S, Er bestaat geen CAO voor beheerders van begraafplaatsen. U kunt eens informeren bij collega-begraafplaatsen of bij het bisdom, wat de gebruikelijke beloning is. U zult merken dat dat erg verschilt omdat op elke begraafplaats de taken van een beheerder weer anders zijn. Grafadministratie valt soms wel, soms niet onder de taken. In dit geval is het een uitbreiding en wellicht een taakverzwaring. Dat kan een reden zijn het salaris te verhogen. Wellicht is het ook informatief om de CAO’s voor de crematoria en het uitvaartwezen eens te bekijken, zie hiervoor de Bibliotheek op het ledengedeelte van onze website www.begraafplaats.nl. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
12 april 2007