Schade aan grafmonument

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

Vraag

Een medewerker van een hoveniersbedrijf heeft vandaag een grafmonument zwaar beschadigd. Het hoveniersbedrijf heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Mijn vraag is wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor de schade. Het hoveniersbedrijf of de houder van de begraafplaats?

Antwoord

Allereerst is van belang wat er precies is opgenomen in het Reglement over schade aan monumenten. Vaak is het zo dat houders van begraafplaatsen gevrijwaard worden van alle schade aan monumenten. Als dit aan de orde is, dan is het wel van belang te bezien of dit ook in het Reglement stond ten tijde van het op naam nemen van het betreffende graf.

Er zijn geen speciale wetsartikelen over werkzaamheden aan grafmonumenten. Hier geldt de gewone regel dat iemand die schade veroorzaakt, volledig aansprakelijk is voor die schade. Of die persoon zelf de schade kan en mag herstellen, hangt af van de ernst en de aard van de schade. In bepaalde situaties moet men herstel overlaten aan de vakman. En komen de kosten voor rekening van de veroorzaker. De rechthebbende zal de beheerder verantwoordelijk stellen. Hij zal op zijn beurt de veroorzaker verantwoordelijk stellen.


4 juni 2020