Schade aan monument

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

Vraag:

Ik heb de volgende vraag. Het monument bij een eigen graf (50 jaar geleden uitgegeven, toen kende men nog geen huurgraven) is beschadigd door vandalisme?. De rechthebbende stelt de gemeente aansprakelijk. Het monument is in onderhoud bij de gemeente en wij zijn derhalve aansprakelijk. Wij hebben nu een offerte bij een steenhouwerij gevraagd wat de kosten zijn om het monument te herstellen. Men heeft medegedeeld dat men bang is dat als men werkzaamheden aan de steen gaat uitvoeren, deze uit elkaar gaat vallen omdat het weer een behoorlijke uitwerking heeft gehad op het monument en het monument al oud is en dan worden de kosten waarschijnlijk wel erg hoog. Hebben jullie een advies voor ons hoe wij hier mee om moeten gaan. Met vriendelijk groet C. M.

Antwoord:

Geachte heer M., allereerst raad ik u aan om in uw beheersverordening de verantwoordelijkheid voor het grafmonument bij de rechthebbenden te leggen, ook wanneer er schade ontstaat als gevolg van vandalisme e.d. In bijgevoegd bestand ziet u enkele voorbeeldbepalingen van een andere begraafplaats. In dit geval is het raadzaam om de steenhouwer rapport op te laten maken over de staat van het monument en de reden waarom reparatie moeilijk is. Er zal in kaart moeten worden gebracht welke reparaties straks het gevolg zijn van de ouderdom van de steen en welke het gevolg van vandalisme. Deze bevindingen kunnen dan wellicht met de rechthebbenden besproken worden waarin u als gemeente duidelijk maakt dat het niet de bedoeling is dat u voor alle kosten opdraait, maar voor een gedeelte ervan: u kunt voorstellen om bijvoorbeeld de helft te betalen. De rechthebbende zal hiervan de redelijkheid misschien wel inzien, zodat een en ander op een acceptabele manier voor beide partijen kan worden opgelost. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
8 februari 2007