Schadeclaim

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Er is een schademelding bij onze gemeente binnen gekomen als gevolg van een vallende boom. De schade is ontstaan aan de balkonhekwerken van de achterkopgevel van de M., eigendom van Stichting S. W.. S. W. stelt de gemeente aansprakelijk. Het betreft hier een boom die ongeveer 100 jaar geleden op een graf (van Ter H.) gepland is. Wie is juridisch eigenaar van een boom is die ooit op een graf gepland is?? Met vriendelijke groet,
G. S.

Antwoord:

Geachte heer S.,
Volgens mij is deze situatie vergelijkbaar met de situatie inzake grafmonumenten. Ondanks het feit dat de rechthebbende in feite eigenaar is bent u als begraafplaats aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een omvallende steen of in dit geval boom. Ik ken uw verordening niet maar als u al 100 jaar geaccepteerd heeft dat de boom op het graf geplaatst bent u als gevolg van “natrekking” aanspreekbaar. Indien u kan aantonen dat u de rechthebbende gesommeerd heeft om de boom te onderhouden of te verwijderen wordt het anders, dan kunt u misschien de rechthebbende aansprakelijk stellen. Ik adviseer u contact op te nemen met onze oud-voorzitter de heer W. v.d. Putten, hij is een autoriteit op dit gebied en jurist. U kunt dit doen via info@grafzorg.nl of via de site Uitvaart.nl waarin hij een juridische vragenrubriek heeft die gratis gebruikt kan worden.
Met vriendelijke groet,
Geachte heer S., Het eerste wat u moet nagaan is of het onder de WA-verzekering van de gemeente zou kunnen vallen. Als het onder de verzekering valt, mag u zelf helemaal niets zeggen of schrijven in de richting van de M.. De verzekering wil dan altijd helemaal zelf de boel in de hand hebben.. De WA-verzekering loopt vaak via de afdeling Financien/Belastingen. Als het gaat om een boom echt op een graf, net als een grafmonument, speelt wat de heer Van Kooten al schreef. Als er schade aan derden ontstaat, zoals nu, is de houder van de begraafplaats aansprakelijk voor die schade van de M.. De boom staat/stond aard- en nagelvast en door natrekking is de gemeente juridisch eigenaar en dus draagt zij de risico-aansprakelijkheid. Nu is het de vraag of er op dat graf nog rechten rusten en of de beheersverordening van uw gemeente voldoende scherp is geformuleerd om de rechthebbende op het graf verantwoordelijk te houden voor de door zijn boom aangerichte schade. Of er rechten op het graf rusten, kunt u zelf nagaan. Als er geen rechten op rusten is het heel eenvoudig: uw gemeente is volledig aansprakelijk voor de schade en kan die niet verhalen. Als er nog wel grafrechten op rusten is het minder eenvoudig: uw gemeente is volledig aansprakelijk voor de schade jegens de derde M., maar kan die (misschien) wel verhalen. Ik heb er eens even de beheersverordening van uw gemeente bij gehaald. Het is de versie van 2001. U hebt mij die tekst 26 februari 2004 gezonden, n.a.v. een mail. Ik heb het onderdeel onder grafbedekkingen doorgenomen en zie wel dat de rechthebbende onderhoud moet plegen, maar niet dat hij aansprakelijk is voor schade. Uw gemeente heeft zich grotendeels gehouden aan het VNG-model, maar dat VNG-model is niet erg verstandig op dit punt. Ik heb in 2002 enkele artikelen geschreven in het LOB-blad De Begraafplaats, waarin ik voorstelde om enkele andere artikelen te gebruiken. Mijn conclusie is, in dit geval, dat ook als er nog wel rechten op het graf rusten, de rechthebbende niet aanspreekbaar is voor de schade, simpelweg omdat uw beheersverordening er niet in voorziet. Helaas. Dat zou anders geregeld hebben kunnen zijn. Kortom, volgens mij moet de gemeente nu betalen, zonder het ergens te kunnen verhalen. Maar u kunt altijd de WA-verzekring nog even proberen. Voorts verwijs ik u naar mijn adviesrubriek www.uitvaart.nl/jurist. In de categorie Begraven, onder de kopjes Grafsteen en onder Verordening staan wel meer vergelijkbare situaties beschreven en ook suggestie hoe de verordening beter in te richten. Maar het hele hoofdstuk V van uw beheersverordening zou ik totaal anders inrichten; daar helpt 1 artikel iets anders formuleren niet aan. Met vriendelijke groet,

A.C. van Kooten, Willem van der Putten
17 september 2005