Schadevergoeding bij stormschade

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

Vraag:

Op verzoek van de pastor, de volgende vraag.Met de storm, zo’n dag of tien geleden is op het kerkhofeen boom omgewaaid. Waarbij een grafsteen ernstig beschadigd raakte.De fam. wil nu een schadevergoeding van het parochiebestuur.Het parochiebestuur heeft dit geweigerd, de pastor wil wel de schadevergoeden en zijn goede hart laten spreken.Wie heeft juridisch gelijk?  Volgens de grafdelver was de boom nietin goede conditie en heeft hij de kerkhofbeheerder daarvan op de hoogte gesteld.De grafdelver is echter geen boomdeskundige. Graag uw antwoord op deze vraag. Met vriendelijke groet,M. v. I.

Antwoord:

Geachte heer v. I., Stormschadegevallen zij vrijwel altijd lastig..Dat blijkt ook wel uit uw vraag. Als het antwoord eenvoudig was had u de vraag waarschijnlijk niet gesteld.Er zijn in dit geval twee belangrijke vragen t.w.Wie is verantwoordelijk en wie en hoe is er verzekerd?De boom is eigendom van de begraafplaatshouder, in dit geval het kerkbestuur. Het kerkbestuur is derhalve verantwoordelijk.Tot deze verantwoordelijkheid hoort de zorgplicht voor de bomen. Met andere woorden, het kerkbestuur dient er voor te zorgen dat de bomen in goede staat verkeren, zodat ze onder normale omstandigheden niet omwaaien.Maar hierbij speelt wel de vraag wat redelijk en billijk is. Het kerkbestuur moet kunnen aantonen dat zij, in redelijkheid gesproken,  alles heeft gedaan om te zorgen dat de boom in goede staat verkeert.Dat betekent o.a. regelmatige inspectie door een deskundige en het uitvoeren van onderhoudswerk voor zover dat nodig is. Uiteraard ook door deskundig personeel. Dat moet ze ook kunnen aantonen. Is dat niet het geval dan kan nalatigheid worden verweten.Stel dat aantoonbaar aan de zorgplicht is voldaan dan kan er nog steeds een boom omwaaien en schade worden veroorzaaktveroorzaken. In dat geval is er sprake van overmacht en is de eigenaar van de boom niet verantwoordelijk.Dan is er de vraag wie en hoe er verzekerd is.Daarover kan ik bij gebrek aan gegevens geen uitspraak doen.In zijn algemeenheid kan ik wel het volgende opmerken. Het lijkt mij aannemelijk dat de eigenaar van de grafsteen niet verzekerd is.Het kerkbestuur zou echter wel verzekerd dienen te zijn. Dat zou kunnen zijn een uitgebreide brandverzekering (inclusief storm) en/of een aansprakelijkheidsverzekering. En dan hangt het natuurlijk nog van de polisvoorwaarden af. Maar het loont in elk geval de moeite om dat eerst goed dat goed na te gaan.  Ik vertrouw u met bovenstaande wat verder te hebben geholpen.

Jo Beltman
29 juli 2010