Schudden en herbegraven

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: j. Ruimen / schudden

VRAAG

Bij onze begraafplaatsen is wat onduidelijkheid of het wettelijk is toegestaan een graf te schudden door de in het graf begraven stoffelijke resten te herbegraven in een extra graflaag onder het graf. Kunt u hierover duidelijkheid geven? Ook zou ik graag weten of het is toegestaan om stoffelijke resten samen te voegen in één graflaag. Een en ander rekening houdend met de grafrusttermijn en het verteringsproces van de stoffelijke resten.

ANTWOORD

Of het al dan niet toegestaan is stoffelijke resten samen te voegen op de onderste laag van een graf op uw begraafplaats, dient dit opgenomen te zijn in de geldende/huidige beheersverordening.  Is het hierin niet geregeld, dan is mijn advies dit alsnog op te nemen. Maar goed, wellicht kwam de vraag hieruit voort.

Op uw vraag of het wettelijk toegestaan is, is het antwoord ja. Om bijvoorbeeld plaats te maken voor één (of meerdere) nieuwe overledene(n) kunnen/mogen de stoffelijke resten van de eerder overleden personen worden samengevoegd onderin het graf. We noemen dit inderdaad ‘schudden’, echter het is eigenlijk een vorm van ruimen.  De stoffelijke resten worden in dit geval niet naar een verzamelgraf gebracht, maar onderin het graf ‘verzameld’. Een kist is hiervoor niet nodig.

U benoemt zelf al de voorwaarden van verstreken wettelijke grafrusttermijn van tenminste tien jaar, waaraan ik de resterende grafrechttermijn van tien jaar aan toe zou willen voegen. Het dient natuurlijk ook technisch mogelijk te zijn (denk aan grondwaterstand, het maximum aantal begraafplagen dat er al is en/of er al dan niet een eerder samenvoeging heeft plaatsgevonden). Uitgangspunt is dat schudden en het delven van het graf (t.b.v. de nieuwe begraving) – als handeling – in één keer gebeurt. Het is geen noodzaak of verplichting, echter het bespaard wel arbeid om tweemaal het graf te openen. Dit alles dient in de aanvraag te worden vermeld en uiteraard in uw grafadministratie worden verwerkt.

EKmei24
12 juni 2024