Schudden en samenvoegen

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Vraag : Hierbij wil ik u graag de volgende vraag stellen.Er is een verzoek binnengekomen van een persoon die op de algemene begraafplaats van onze gemeente twee graven heeft en nog een graf gereserveerd.In de twee graven zijn begraven haar man en haar zoon. De begrafenissen zijn geweest respectievelijk 27-12-1985 en 02-04-1980.De wens van betrokkene is om de beide graven te schudden in een graf te weten het graf van de zoon. De bedoeling is dat zij later in dit graf begraven kan worden.Ze is zelf ook al op leeftijd en wil dus graag een en ander geregeld hebben.Mijn vraag aan u is dan ook is dit volgens de Wet op de Lijkbezorging toegestaan?Hoor graag van u.Met vriendelijke groet,W.A.M. v. K.

Antwoord:

Antwoord: Geachte mevr. V. K.,
Als ik uw vraag goed begrijp, heeft de betreffende mevrouw (de rechthebbende) in totaal drie graven, waarvan er twee bezet zijn door haar man, resp. haar zoon. Daarnaast heeft zij nog een leeg graf op naam. Uiteindelijk wil zij één graf overhouden: voor haarzelf, haar man en haar zoon. In dit graf ligt nu haar zoon. U heeft het over schudden. De term ‘schudden’ wordt gehanteerd in een situatie als er geen sprake meer is van een rechthebbende. De grafrechten zijn bij schudden dus vervallen. Het graf kan dan geruimd worden door bijvoorbeeld schudden: de nog aanwezige stoffelijke resten worden onder de diepste laag van begraven geborgen. Het graf kan vervolgens weer verhuurd worden. Van schudden is dus geen sprake: er is een rechthebbende.
De Wet laat hierin veel ruimte in ieder geval. De wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar is voorbij voor beide overledenen. Er kan een overplaatsing plaatsvinden en eventueel nog eens een samenvoeging. Bij iedere overplaatsing dient toestemming te worden gevraagd aan de burgemeester van de betreffende gemeente! Ik neem aan dat er geen bezwaar zal worden gemaakt: het is de wens van de rechthebbende en wetmatig zijn er geen belemmeringen. Bij de overplaatsing kan ervoor worden gekozen om de stoffelijke resten ook nog eens samen te voegen op één niveau: 2-diep. Mevrouw kan dan t.z.t. worden begraven op 1-diep. Ook kunnen vader en zoon op 3- resp. 2-diep worden herbegraven. De keuze is in eerste instantie aan de beheerder (wat staat hierover evt. in de verordening?) en vervolgens aan de rechthebbende.
Hoe om te gaan met de kosten? Hopelijk heeft u tarieven voor deze werkzaamheden. Zo niet, laat dan de kosten begroten door diegene die de werkzaamheden uitvoert; dit kan relatief kostbaar zijn. Vervolgens heeft mevrouw een graf van 3-diep (of 2-diep), waar een tarief tegenover zal staan. Ook is het goed te regelen in een verordening (wellicht is dit zo), hoe om te gaan met de graven waarop de rechthebbende nog rechten heeft en deze wil beëindigden.
U kunt dus in principe deze mevrouw in ieder geval geruststellen en dat is het belangrijkste: het kan en mag allemaal.

Wim van Midwoud
7 oktober 2009