Schudden

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Als de rechthebbende van een familiegraf het graf wil schudden en de stoffelijke resten dieper in het graf wil begraven, mag je dat als samenvoegen van stoffelijke resten beschouwen en dit in 1 kist begraven?
Met vriendelijke groet,
L.P. B.

Antwoord:

Geachte heer B.,Wanneer de wettelijke grafrusttermijn is verstreken kunnen – om plaats te maken voor een (of meerdere) nieuwe overledene(n) – de stoffelijke resten van de eerder overleden personen worden samengevoegd onderin het graf. We noemen dit schudden, maar het is eigenlijk een vorm van ruimen, alleen worden de resten niet naar een verzamelgraf gebracht maar onderin het graf ‘verzameld’. Een kist is hiervoor niet nodig. Meer informatie over opgraven, schudden, samenvoegen en ruimen vindt u in de LOB-Handleiding Opgraven en Ruimen, te bestellen bij onze organisatieassistent Mw. M. Wafelbakker, via e-mail [email protected] of telnr. 020 – 6731237
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
12 september 2006