Sluiten oude begraafplaats?

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

 
 
In de gemeente Montfoort is een aantal weken geleden de nieuwe begraafplaats “de Stuivenberg” in gebruik genomen. Nu komt het proces om een mening te vormen over het sluiten van de oude begraafplaatsen. Willen we dit en op welke termijn? en willen we dit vooraf/achteraf?
 
 

Antwoord:

 
Om uw vraag te beantwoorden is kennis van de lokale en specifieke omstandigheden vereist. En die heb ik niet. Ik kan dus slechts in zijn algemeenheid iets vinden.
Allereerst komt bij mij de vraag naar boven of de aanleg van een nieuwe begraafplaats iets te maken heeft met gebrek aan capaciteit/ruimte op de bestaande begraafplaats. Of zijn er andere redenen.
Ik zou veronderstellen dat in het plan en besluit tot aanleg van de nieuwe begraafplaats ook iets is besloten over de functie en het voortbestaan van de bestaande begraafplaats. Maar uit uw vraag maak ik op dat dat niet het geval is. Dat is dan een gemiste kans.
In zijn algemeenheid gesproken moet er wel een heel goede en bijna dringende reden zijn om een begraafplaats te willen sluiten. Eigenlijk komt het er op neer dat men tot een dergelijk besluit zou willen komen omdat de grond voor andere doeleinden nodig is. Is dat niet aan de orde, waarom zou je dan willen sluiten? Voor welk probleem is dat een oplossing?
Op een gesloten begraafplaats worden geen nieuwe graven meer uitgegeven. Maar bestaande rechten blijven immers in stand. Er kan dus nog steeds worden bijgezet zolang daarvoor rechten bestaan.
En een gesloten begraafplaats kan ook niet zomaar worden opgeheven. Bovendien is blijvend onderhoud nodig.
Kortom, zonder nadere informatie zou ik adviseren niet te sluiten, tenzij sluiting om duidelijke redenen absoluut nodig is.
Wilt u toch sluiten dan heeft u te maken met Hoofdstuk 4 art. 43 t/m/ 48 Wet op de lijkbezorging.
 

Jo Beltman
11 juni 2012