Sociale Dienst - begraven en/of cremeren?

Rubriek: AdministratieOnderwerp: c. Wettelijke voorschriften

Vraag

In de afgelopen twee jaar hebben wij drie begrafenissen verzorgd op kosten van de gemeente. Indien er geen familie, vrienden of andere nabestaanden zijn en er zijn geen problemen met de lijkschouw, mag de gemeente in een dergelijk geval dan kiezen voor crematie?

Antwoord

In de Wet op de lijkbezorging (2010) wordt niet gemeld welke vorm van lijkbezorging plaats moet vinden indien de gemeente hierin voorziet. Cremeren is dus ook een optie:

Artikel 21

  1. Indien niemand voorziet in de lijkschouwing en lijkbezorging overeenkomstig de wet, draagt de burgemeester daarvoor zorg. Aan hoofdstuk V wordt in dat geval geen toepassing gegeven, tenzij de overledene zijn lijk uitdrukkelijk tot ontleding heeft bestemd.

Gemeenten in Nederland hebben hierin niet een gezamenlijk vast beleid. Vele kiezen voor begraven, enkele voor cremeren. Sommige laten de nabestaanden kiezen. Echter, van groot belang is de wens van de overledene – in geval van een vinding wordt in de woning gezocht naar aanwijzingen voor een keuze qua crematie of begrafenis. Deze keuze wordt dan gehonoreerd.

Indien er sprake is van een overleden persoon wiens identiteit niet vast is gesteld, dan dient gekozen te worden voor begraven, nadat het dna-profiel is bepaald.


30 november 2020