Standzekerheid zerken

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

Vraag:

LS, Wij worden nogal eens geconfronteerd met zerken die ons inziens erg labiel staan. Maar waar leg je de grens? Van een deskundig bedrijf (en lid van de LOB) hoorde ik over een Duitse norm van 300N aan de bovenzijde van het monument. Ik heb dat nagezocht en dat klopt. Voor nieuw zelfs 500N. Ik wil de 300N opnemen in de uitvoeringsbesluiten bij onze verordening en heb er een krachtmeter voor aangeschaft maar ik weet nu al dat ik met 300N “tig” zerken omduw. Heeft u ervaringen en advies op dit terrein?? B.J.

Antwoord:

Geachte heer J., ik vrees dat ik uw vraag niet kan beantwoorden. We beschikken niet over normeringen voor grafmonumenten. Ik denk dat u hiervoor beter contact kunt opnemen met de steenhouwersbranche. Wellicht kan het Voorlichtingscentrum Natuursteen in Utrecht u verder helpen Tel. 030 2142485. Internet: www.natuursteensector.nl. E-mail: [email protected]. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
19 april 2007