Status van de Technische Adviezen?

Onderwerp: Bestuur en beleid

VRAAG

Wij zien in onze gemeente Hoeksche Waard bijna jaarlijks een lichte daling van begrafenissen (en meer crematies). Wij vragen ons af hoe dit landelijk is qua cijfers? Hebben jullie toevallig een bestand/overzicht met cijfers van verschillende regio’s in Nederland, met de verhoudingen tot begraven of cremeren per jaar?

ANTWOORD

U heeft een vraag over de ontwikkelingen ten aanzien van de verhouding begraven ten opzichte van cremeren in Nederland en dan specifiek per regio. Het crematiepercentage stijgt al jaren, langzaam, maar gestaag. In het overzicht hiervan dat de Landelijk Vereniging Crematoria hierover jaarlijks publiceert is dat duidelijk zichtbaar. Ik verwijs hiervoor graag direct naar het betreffende overzicht. Aantallen – LVC (lvc-online.nl)

Het eerste crematorium in de Hoeksche Waard werd in, ik meen 2018, geopend. Hiervoor moesten inwoners van jullie gemeente naar een crematorium elders. De dichtstbijzijnde crematoria waren Rotterdam-Zuid, Dordrecht, Spijkenisse en Bergen op Zoom. Het is een vaststaand feit dat wanneer ‘ergens’ en nieuw crematorium in gebruik genomen wordt, het crematiepercentage in die regio stijgt. Nabestaanden hoeven niet meer eerst een half uur of langer onderweg te zijn, voordat zij op de locatie zijn waar het afscheid gehouden wordt. Dat maakt de drempel om voor een crematie te kiezen lager. Daarnaast kan het uitmaken welke organisatie de exploitatie van het crematorium verzorgd. Wanneer dit een uitvaartverzekering betreft die zelf ook uitvaarten verzorgd zou het kunnen zijn dat zij, wanneer er binnen een familie getwijfeld wordt tussen een begraving of een crematie, zij hierin sturend richting crematorium zouden kunnen zijn. Nu is het crematorium in Heinenoord in particuliere handen, dus dat laatste aspect zal hier minder of niet meespelen. De laatste vier jaar is het aantal overlijdens in Nederland stabiel, maar het crematiepercentage is in die periode landelijk met twee procent gestegen.

De LOB heeft geen inzage in aantallen per regio. Via het CBS is daar wel data over beschikbaar. Daarnaast kan het voor het meerjarenperspectief ten aanzien van het verwachte aantal begravingen in jullie gemeente, raadzaam zijn om hier een onderzoek naar uit te laten voeren. Bij mijn vorige werkgever, gemeente Dordrecht, heb ik in juni 2022 door Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) onderzoek laten uitvoeren, de Uitvaartprognose Essenhof. Op basis van de resultaten van een dergelijk onderzoek is het mogelijk een gedegen meerjarenperspectief voor de gemeentelijke begraafplaatsen op te stellen. Wat hierbij zeker ook meegenomen moet worden is de ontwikkeling van de natuurbegraafplaats Zomerlanden. Natuurbegraafplaatsen hebben een regiofunctie, net als crematoria. Daarnaast voorzien zij vanzelfsprekend in een behoefte die bij inwoners in de directe omgeving leeft. De begravingen die op Zomerlanden plaatsvinden, hebben een directe relatie met het lagere aantal begravingen dat op de gemeentelijke begraafplaatsen uitgevoerd wordt.

Kortom, er zijn diverse plausibele redenen aan te voeren waarom het aantal begravingen op de gemeentelijke begraafplaatsen minimaal stabiel blijft, maar in de praktijk langzaam daalt. Om hierop beleid te kunnen maken adviseer ik dan ook een uitvaartprognose uit te laten voeren. Ik noemde OCD in Dordrecht, omdat ik daar zelf ervaring mee heb, maar vanzelfsprekend zijn er andere organisaties die dit voor u kunnen verzorgen. Wellicht zelfs binnen uw eigen organisatie.

IW feb24
18 maart 2024