Status van de Technische Adviezen?

Rubriek: AdministratieOnderwerp: c. Wettelijke voorschriften

VRAAG

Het Besluit op de lijkbezorging is een Algemene Maatregel van Bestuur. Maar hoe zit dat met de Technische adviezen voor de inrichting van begraafplaatsen en graven en voorschriften ten aanzien van asverstrooiing. Bebben die ook een juridische status of zijn het slechts adviezen?

ANTWOORD

De Technische adviezen hebben geen juridische status en zijn vervelijkbaar met de Handleiding opgraven en ruimen. In het kader van decentralisering is er 10-15 jaar geleden veel dwingende regelgeving geschrapt en vervangen door adviezen of een handleiding het overgrote deel van de gemeente grijpt gewoon terug op die adviezen. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn de eisen die gesteld worden wanneer een terrein aangewezen wordt als permanent strooiveld. De toegestane aantallen verstrooiingen zoals deze in de Technische adviezen vermeld zijn, zijn overgenomen vanuit de ingetrokken Inspectierichtlijn Lijkbezorging. Vervolgens nemen gemeenten deze weer letterlijk over wanneer zij vergunning verlenen om een terrein aan te wijzen als permanent strooiveld.

IW feb24
18 maart 2024