Stoffelijke resten (na ruiming) meegeven aan familie?

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: f. Wettelijke voorschriften

VRAAG

Is het wettelijk toegestaan, dat na het ruimen van een graf, een klein stuk resten van bot aan familie meegegeven kan/mag worden. Dient daar iets speciaals voor geregeld te worden?

ANTWOORD

Stoffelijke resten mogen nooit en te nimmer vanaf een begraafplaats worden verplaatst. Enige uitzondering is als deze worden gecremeerd.

Artikel 31 lid 3 van de Wet op de lijkbezorging stelt:

De overblijfselen der lijken worden op een begraafplaats ter aarde besteld of, met overeenkomstige toepassing van het gestelde in artikel 29, derde lid, in een crematorium gecremeerd.

Er valt dus ook niets voor te regelen.


9 februari 2021