Stormschade aan graven

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Is stormschade aan graven voor rekening van de rechthebbende op het graf of van de begraafplaats? B. de B.

Antwoord:

Geachte mevrouw de B., het hangt af wat er in uw verordening of reglement staat inzake de verantwoordelijkheid voor het grafmonument. In principe ligt die bij de rechthebbende maar dat moet dan wel zijn vastgelegd. Datzelfde geldt voor de verantwoordelijkheid van de begraafplaats bij calamiteiten. De mate waarin u wettelijk aansprakelijk gesteld kunt worden voor stormschade hangt mede af van het feit of u kunt aantonen dat er afdoende bomen-onderhoud is gepleegd en dode of zieke takken regelmatig worden verwijderd.Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
2 november 2006