Stormschade

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte redactie, Na de storm van de afgelopen week zijn een aantal grafstenen op de algemene begraafplaats van de gemeente A. beschadigd door omvallende bomen en vallende takken. De graven zijn alle koopgraven .Is de gemeente verantwoordelijk voor schade, of zijn de rechthebbende dat. Ook is hier en daar een grote steen omgewaaid en die heeft dan weer een andere beschadigd. R. S. beheerder van algemene begraafplaats van de gemeente A.

Antwoord:

Geachte heer S, in verband met ziekte een wat verlate reactie. Wat betreft de stormschade hangt het er een beetje van af hoe u de verantwoordelijkheid voor de grafmonumenten en het onderhoud hebt geregeld in uw verordening. In principe is de rechthebbende verantwoordelijk voor zijn eigen grafmonument en voor de schade die hij daarmee aanricht aan andere monumenten. Wanneer een zerk omvalt, is dat omdat de rechthebbende deze niet goed heeft laten verankeren. Deze is dus aansprakelijk voor zowel de schade aan zijn eigen grafmonument als de schade die zijn zerk veroorzaakt aan de grafmonumenten van anderen. Het is daarbij wel van belang of u in uw verordening zwart op wit hebt staan dat de rechthebbende verantwoordelijk is voor zijn grafmonument. U kunt ook in uw verordening opnemen dat de rechthebbende zelf verantwoordelijk is voor de schade door storm, diefstal en andere vormen van overmacht. Wanneer u die verantwoordelijkheid niet in de verordening hebt afgeregeld dan kunt u als gemeente aansprakelijk worden gesteld bij stormschade door vallende takken en bomen. In dat geval is het van belang dat u kunt aantonen dat u regelmatig en goed onderhoud aan de bomen hebt gepleegd om het risico van vallende en afbrekende takken zo klein mogelijk te houden. Wanneer dit met rekeningen en offertes van hoveniersbedrijven e.d. kan worden aangetoond dan kan de gemeente de aansprakelijkheid verwerpen. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
30 januari 2007