Streepjescode

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte hr. van Kooten, Tijdens mijn werkzaamheden kwam ik op het volgende idee. Heel Nederland hangt al aan elkaar van de streepjescode, in ziekenhuizen, verzorgingshuizen enz. Waarom wordt dit niet doorgetrokken naar de uitvaartwereld? Alle uitvaartondernemers een apparaat om een code te lezen of te maken en je kunt nooit geen fout maken tegenover de klant, crematorium of begraafplaats. De streepjescode heeft alle gegevens van de patient cq overledene. Ik wist absoluut niet waar ik met dit idee heen moest, en de NUVU heeft mij naar u verwezen. In afwachting van uw antwoord verblijf ik. Hoogachtend, G. H.

Antwoord:

Geachte heer, in reactie op uw voorstel laat ik weten dat de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen geen behoefte voelt om hier op in te gaan of iets mee te doen. Wij hebben momenteel andere beleidsprioriteiten. Los daarvan hebben wij geen moeite met het feit dat overledenen tot nu toe gewoon op hun eigen naam geregistreerd worden. Het gaat om mensen namelijk, het zijn geen nummers. En ook met nummers kunnen fouten worden gemaakt. Met vriendelijke groet, P. Harmsen

Pauline Harmsen
26 juli 2007