Aanleg strooiveld

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Wij willen een strooiveld aanleggen, aan welke regels moeten wij voldoen?

Antwoord:

Wet op de lijkbezorging (2010):

§ 3. Het verstrooien van de as Artikel 66a

1. De as in een asbus kan worden verstrooid.

2. Het verstrooien geschiedt:

  • 1. ter uitvoering van artikel 59, tweede lid, onder b,
  • 2. door of in opdracht van de nabestaande die de zorg voor de asbus heeft, of
  • 3. in verband met het ruimen van de asbus.

3. Het verstrooien van de as door of in opdracht van de houder van een crematorium of de houder van een plaats van bijzetting is slechts toegestaan:

  • 1. op een terrein dat bestemd is om permanent as op te verstrooien;
  • 2. in open zee.

Artikel 66b

De bestemming van een terrein om permanent as op te verstrooien door de houder van een crematorium en de houder van een plaats van bijzetting vindt niet plaats dan met vergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het terrein is gelegen.

Voor het bestemmen van een terreindeel waar regelmatig as verstrooid gaat worden is dus eenmalig een vergunning nodig van de burgemeester van de gemeente waarbinnen de locatie zich bevindt. Het is raadzaam om bij de aanvraag als bestemmingsgebied de contouren van de volledige begraafplaats op te geven. Wellicht vinden er al verstrooiingen plaats en is ooit deze vergunning al aangevraagd. Dan is een aanvraag voor een verstrooiveld niet nodig.

Technische adviezen:

Ter vervanging van de oude Inspectierichtlijnen van het voormalige VROM is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de notitie ‘Technische adviezen voor de inrichting van begraafplaatsen en graven en voorschriften ten aanzien van asverstrooiing’ opgesteld. Deze notitie is niet bindend, maar wij adviseren u zich aan deze richtlijnen te houden. Deze notitie is toegevoegd aan dit bericht. Relevant zijn bladzijde 6 en 7.


10 september 2020