Subsidie?

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen,
Zijn er subsidiemogelijkheden voor het opknappen van begraafplaatsen? Met vriendelijke groet,
M. R.

Antwoord:

Er zijn geen speciale fondsen of overheidsgelden voor begraafplaatsen. Wel lukt het sommige begraafplaatsen extra gemeentelijke subsidies aan te vragen wanneer de begraafplaats gerenoveerd wordt, bijvoorbeeld als de begraafplaats een bijzondere (ecologische) functie heeft of ook een recreatieve functie heeft (als wandelpark) of wanneer er bijzondere cultuurhistorische (graf)monumenten aanwezig zijn. Kwestie van een goed plan maken en met de wethouder gaan praten. Misschien heeft de Terebinth, een organisatie die zich met de cultuurhistorische aspecten van begraafplaatsen bezighoudt, ook nog wel wat suggesties. Daarnaast wil ik u wijzen op onze LOB-publicatie (i.s.m. Terebinth en Rijksdienst Monumentenzorg) Begraafplaatsen als Cultuurbezit, 2003. Het boekje is alleen nog te verkrijgenals kopie (zie publicaties).
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
9 januari 2006