Tarief voor grafdelver

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Graag zou ik Uw mening willen weten omtrent de vergoedingvoor het delven (openen en sluiten) van een grondgraf. Onze S. B. betaalt momenteel 155 euro bruto aan de grafdelver.Deze delver heeft naar zeggen 5 uren nodig voor het werk en is zelfstandig ondernemer.Hij dient dus de belastingen nog af te dragen. De delver vindt de beloning aan de lage kant. Wat is naar uw idee een regelijke vergoeding in dezen. Alvast dank voor Uw bericht. D. F.

Antwoord:

Geachte heer F., In reactie op uw vraag.Ik ga er maar even vanuit dat het om een nieuw graf gaat, waarop dus geen monument staat. Daarnaast is natuurlijk bepalend hoe diep het graf wordt: een-, twee- of drie-diep. Ik ga maar even uit van twee-diep. Dan moet er 5 a 6 m3 grond worden verplaatst en teruggezet. U heeft het niet over handmatig of machinaal delven. Als ik uitga van handmatig delven, dan zal het graven en het aanbrengen van een bekisting door één persoon (volgens de ArBo zou dit werk door twee personen moeten worden uitgevoerd), twee a drie uur werk kosten. Het in een later stadium dichten en afwerken zo’n twee uur. Ik kom dan totaal uit op 4 a 5 uur. Uitgaand van een uurloon van EUR 38,=/uur, kom ik uit op  EUR 152 – 190. Als mijn uitgangspunten juist zijn, dan is EUR 155 mijns inziens inderdaad wat aan de krappe kant.

Wim van Midwoud
31 mei 2010