Termijn voor verlenging, na 2e begraving?

Rubriek: AdministratieOnderwerp: a. Tarieven / kosten

VRAAG

Wij hebben in 2020 op onze begraafplaats een dubbel graf uitgegeven met de rechten tot 2040. Recent (2022) is de 2e persoon bijgezet. Moeten we opnieuw grafrechten uitgeven voor 20 jaar (met restitutie van de andere overeenkomst) of kunnen we volstaan met een verlenging van 2 jaar?

ANTWOORD

U stelt een vraag over een verlenging van grafrecht bij een bijzetting in een bestaand graf. Om een antwoord te kunnen geven heb ik het reglement (de diverse artikelen m.b.t. grafrecht) en de tarievenlijst van uw begraafplaatsen opgezocht.

U stelt dat u (in 2020) een dubbel graf heeft uitgegeven met grafrecht tot 2040. Recent is in dat graf een tweede persoon begraven, welke termijn voor verlenging moet u hanteren?

Eigenlijk staat het antwoord op uw vraag in artikel xx van het reglement:

Wanneer in een particulier (urnen-) graf, bestemd tot het begraven van meerdere overledenen of hun asbussen een bijzetting plaatsvindt, wordt een lopende termijn van grafrecht verlengd met een periode van twintig jaren. De verlengde termijn dient te worden berekend vanaf het moment van bijzetting.

Bovenstaand artikel lijkt duidelijk en ik ben geen jurist, maar nu beginnen de problemen, want in verschillende en andere artikelen in het reglement :

  • heeft u geregeld dat grafrecht een eerste uitgiftetermijn van 20 jaar kent
  • geeft u aan dat een verlenging mogelijk is met een termijn van 10 jaar
  • stelt u dat bij een bijzetting in een bestaand graf er altijd een verlenging vereist is van 20 jaar
  • in de tarievenlijst kent u alleen een verlengingstermijn van 10 jaar

En u stelt de vraag of u kan volstaan met een verlenging met twee jaar in de casus waar u de vraag over stelt?

Wat nu?

Grafrecht is een uitsluitend recht om een graf om gedurende een bepaalde periode een particulier graf ter beschikking te hebben. U betaald hier een bedrag (het grafrecht) voor, zeg maar simpelweg de huur van de locatie. In deze casus loopt het grafrecht tot 2040 (om het niet ingewikkelder te maken, ga ik niet in op maanden, het is al lastig genoeg en het gaat om de systematiek). Er is na twee jaar nogmaals in het graf begraven. Moet het grafrecht dan wel verlengd worden?

Op grond van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) is verlenging helemaal niet nodig. De wettelijke grafrusttermijn wordt immers gegarandeerd? Het jaar 2022 plus 10 jaar grafrusttermijn geeft 2032, valt ruim binnen de termijn waarop het grafrecht in 2040 afloopt.

Het reglement geeft echter aan dat u bij elke bijzetting het grafrecht met 20 jaar moet verlengen. Dat betekent dat u het grafrecht nu, met ingang van 2040, met 20 jaar moet verlengen. Dus tot 2060. Echter, u heeft daar geen tarief voor. Volgens uw tarievenlijst kan er alleen met een periode van 10 jaar verlengd worden. De door u voorgestelde twee jaar kan zowel op grond van artikel 28 Wlb niet (die aangeeft dat een verlenging minimaal vijf jaar moet zijn), als niet op grond van uw eigen reglement en tarievenlijst.

Hoe verder?

Ik adviseer u in deze casus geen verlenging toe te passen. Gezien het feit dat u de vraagt stelt met welke termijn u grafrecht moet verlengen of dat u betaalde rechten zou moeten restitueren, heeft u geen goede basis om vanuit te werken. Ik adviseer u ook om eerst uw reglement aan te passen en in het verlengde hiervan uw tarievenlijst.

Uw reglement is in 2019 goedgekeurd door de bisschop van uw bisdom. Een wijziging van het reglement moet ook door de bisschop goedgekeurd worden. Dat is zo geregeld binnen uw organisatie. Dat maakt het voor mij ook lastig om bovenstaand advies te geven. Echter, om een juridisch juiste basis te krijgen in uw reglement, waarbij de verschillende artikelen op juist wijze op elkaar aansluiten, is aanpassing noodzakelijk.

IW dec22
7 februari 2023