Tijdelijk begraven urn

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Vraag: Op onze begraafplaat wordt een urnenmuur gebouwd. Deze zal gereed zijn tussen 1 à 2 jaar. Mag een urn tijdelijk begraven worden in een urnengraf, om deze te plaatsen na gereedkoming van de urnenmuur? Als dit is toegestaan, moet ik dan bij opgraven van de urn, toestemming vragen aan de burgemeester? Met vriendelijke groet, L.P. B., beheerder begraafplaats

Antwoord:

Geachte heer B., Een asbus of urn mag overal bewaard worden waar degenen die er de zeggenschap over heeft (dat is de nabestaande die de opdracht voor de crematie heeft gegeven)dat maar wil. Als deze persoon aan u vraagt de asbus te bewaren totdat er een plaatsje in de urnennis vrijkomt dan maakt u daarover een afspraak die u schriftelijk vastlegt. In een urnengraf kan, maar realiseert u zich wel dat een asbus in een zandgrafje er niet mooier op is geworden als die straks weer moet worden opgegraven. Verder moet u natuurlijk iets regelen met de grafrechten die op een dergelijk urnengraf rusten. Wat is de uitgiftetermijn daarvoor? Hoe gaat u dat tijdelijk uitgeven? U mag de asbus ook in een kluis bewaren of waar u dat maar veilig kunt doen, mits u een en ander maar goed afspreekt. De nabestaanden kunnen de asbus ook mee naar huis nemen en daar bewaren totdat de bijzetting in de urnenmuur plaatsvindt. Er is voor het opgraven van een asbus nooit toestemming van de burgemeester nodig, maar wel altijd toestemming van de eigenaar van de asbus cq het urnengraf.

Pauline Harmsen
14 december 2006