Tijdig aanschrijven rechthebbenden bij afloop huurgraf

Onderwerp: Administratie

Vraag:

In de gemeente H. schrijven wij de rechthebbende op de huurgraven aan in het jaar voorafgaand aan de afloop van de termijn. Dus in 2009 zijn de rechthebbenden aangeschreven waarvan de rechten verlopen in 2010. We schrijven ze dus allemaal tegelijk aan of nu de termijn in januari 2010 verloopt of in december 2010.In de brief die wij zenden staat vermeld dat men binnen 6 weken dient te reageren. na deze termijn volgt er nog een brief waarin men nogmaals 4 weken de tijd krijgt. Bij geen reaktie vervallen de rechten.Nu zijn er mensen die bezwaar hebben tegen het feit dat men meer dan een jaar van tevoren wordt aangeschreven of dat men de beslissing pas wil nemen bijv een maand voor het verlopen van de rechtenGelet op artikel 28 van de Wet op de Lijkbezorging mag  volgens mij aangeschreven worden binnen een jaar na aanvang van de termijn waarin verlenging van het recht kan worden verzochtKlopt dit of is dit een verkeerde interpretatieC. M.

Antwoord:

Geachte heer M., Het is volkomen correct dat u conform de wet tijdig nabestaanden aanschrijft over het verlopen van de rechten op een graf.  Mogelijk kunt u de voorwaarden voor het beslissen hierover anders invullen, b.v. dat voor 1-11-2009 een besluit bekend moet zijn. U heeft dan 2 maanden de tijd e.e.a. administratief gereed te hebben voor 2010. Voor zover mij bekend mag omdat het recht een gemeentelijke belasting is deze aanslag niet in 2009 verzonden worden. Misschien kunt u dat bij de gemeentelijk belastingdienst navragen. Met vriendelijke groet,

Arie van Kooten
17 juni 2009