Toekomst kerkelijke begraafplaats

Onderwerp: Bestuur en beleid

Vraag

Wij zijn een kleine Protestantse gemeente met een begraafplaats. Op den duur zal de gemeente de begraafplaats niet meer naar behoren kunnen onderhouden en dus zijn we aan het onderzoeken hoe we deze zouden kunnen afstoten, zoals overdoen aan de burgerlijke gemeente, onderbrengen in een stichting enz.

Kunt u ons in deze adviseren of wellicht een voorbeeld geven van een kerkelijke gemeente waar dit ook gebeurd is of speelt.

Antwoord

Als protestantse gemeente zijnde, kunt u met deze vraag terecht bij de Commissie Beheer Kerkelijke Begraafplaatsen van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer te Dordrecht, info@kerkrentmeester.nl .
Mocht u aanvullende informatie willen via de LOB, wij hebben hier als zodanig geen ervaring mee.


14 mei 2020