Toelage ivm bezwarende werkomstandigheden

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Onze vraag aan jullie is, hebben jullie inzage in de toelage die de beheerders extra krijgen in verband met bezwarende werkomstandigheden. Denkend aan fysiek zwaar werk, weersinvloeden en deprimerende omstandingheden. Is daar landelijk iets voorgeregeld. Wij zitten met de beheerders nu om tafel om e,a op papier te zetten.Met vriendelijke groet, R. v V.

Antwoord:

Geachte heer V. V.,
U vraagt of wij inzicht hebben in toelages die beheerders extra krijgen in moeilijke omstandigheden op begraafplaatsen. Allereerst verwijs ik u naar het juni-nummer van ‘de Begraafplaats’; een themanummer over personeel. Hierin wordt in het kort aandacht besteed aan de salariëring. Er zijn geen landelijke regelingen. Iedere gemeente en ieder bestuur van kerkelijke begraafplaatsen hebben hun eigen regels. Over toelagen is in zijn algemeenheid hetvolgende te melden. Het is gebruikelijk dat medewerkers die op een begraafplaats werken een toelage krijgen. Netto ligt deze meestal tussen de EUR 50 – 90 per maand. Daarnaast is het veelal gebruikelijk dat naast deze toeslag, grafdelvers en mensen die ruimwerk uitvoeren, een verdubbeling van deze toeslag ontvangen: ergens tussen de EUR 100 – 180 per maand. Wellicht heeft u hiermee een richting hoe verder te handelen. Met vriendelijke groeten,

Wim van Midwoud
17 juni 2010