Toezicht B en W bij problemen particuliere begraafplaats

Onderwerp: Bestuur en beleid

Vraag:

Dag Pauline, Op de regiobijeenkomst 31 mei te Franeker kwam toezicht B en W aan de orde. We hadden het onder meer over mogelijkheden voor een gemeente bij een gebrekkige administratie van een bijzondere begraafplaats. De tekst had ik niet exact paraat. Je kunt dit vinden in de uitgave Thematisch Handboek Lijkbezorging, Katern 2, Begraving van mr. W.G.H.M. van der Putten blz. 141. Citaat; “Ook kan een gemeente de begraafplaatshouder er op aanspreken als nabestaanden klagen over de gebrekkigheid van de administratie..” en verder; “Bij structurele problemen kan het aan de orde zijn dat de gemeente het beheer van de begraafplaats overneemt, al kan de gemeente dat nooit afdwingen.” Met vriendelijke groeten, J. S.

Antwoord:

Dag J., bedankt voor je mail. Ik begon gisteren ook al te twijfelen. Ik dacht in eerste instantie dat dit alleen gold wanneer de gemeente ontheffing heeft van de verplichting een eigen begraafplaats te beheren en een particuliere begraafplaats in de gemeentelijke taak voorziet, maar het geldt ook voor de andere begraafplaatsen op gemeentelijk grondgebied, zo lezen we nu. Feit blijft dat het wel verschil maakt of een gemeente ingrijpt wanneer een particuliere begraafplaats zijn verantwoordelijkheden niet na komt , dit is waar dit hoofdstuk over gaat of dat, zoals gisteren in het voorbeeld dat ter sprake kwam – de kerkelijke begraafplaats zijn kaartenbak bij de gemeente dumpt en zegt: doet u het maar! De gemeente heeft dan toch eerst tot taak de kerkelijke begraafplaats op zijn eigen verplichtingen te wijzen. De wijze waarop er gisteren over werd gesproken was alsof de kerkhof-administratie zelve een gemeentelijke verantwoordelijkheid is, en dat is natuurlijk niet zo. Het gaat hier om het gemeentelijke toezicht erop en de mogelijke sancties. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
1 juni 2007