Transport geruimde stoffelijke resten door nabestaande

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

L.S, Binnenkort worden er op één van onze begraafplaatsen kindergraven geruimd. In dit geval gaat het om een levenloos geboren kindje dat in 1933 is begraven. Haar zus wil graag zij wordt bijgezet in het graf bij hun ouders op een andere begraafplaats. Als onze burgemeester toestemming geeft voor het transport, mag mevrouw dan zelf haar zusjenaar haar laatste rustplaats vervoeren of dient zij hiervoor een ondernemer in te schakelen? Alvast bedankt  Met vriendelijke groet,J.E. Z.

Antwoord:

eachte mevrouw Z. In de wet- en regelgeving is niets geregeld over de vraag wie stoffelijke resten mag vervoeren.Zoals gewenst kan het vervoer dus door de zus worden uitgevoerd. Wel is geregeld hoe met de stoffelijke resten omgegaan dient te worden. Maar daar heeft u zelf reeds rekening mee gehouden in de vorm van toestemming van de burgemeester.Ik lees echter niets over de vraag of de stoffelijke resten worden geborgen in een kistje of een doos. Maar ik neem aan dat u dat wel heeft geregeld maar niet heeft vermeld. Anders is dat nog wel een punt van aandacht. met vriendelijke groet,

Jo Beltman
21 april 2010