Trend crematies tav begrafenissen

Onderwerp: Overig

Vraag:

Geachte heer/mevrouw,   Ik wil u graag een vraag voorleggen. Binnen de gemeente O.-A. houd ik mij o.a. bezig met de beleidsmatige vraagstukken die spelen met betrekking tot het beheer van de algemene begraafplaats. In vergelijking met vorig jaar hadden wij afgelopen periode veel minder begrafenissen. Als deze trend zich voortzet zullen er dit jaar maar 1/3 van het aantal begrafenissen van vorig jaar plaatsvinden. Aangezien wij als gemeente de begraafplaats zelf exploiteren heeft dit ook fin. gevolgen. Graag zou ik willen weten of u inzicht heeft of de door ons geconstateerde daling een landelijke trend is of dat dit wellicht met plaatselijke omstandigheden te maken heeft. Heeft u daarnaast ook informatie/cijfers over het (landelijk) aantal crematies. Kunt u aangeven of het aantal crematies de afgelopen periode is gestegen of dat daar ook een daling zichtbaar is.    Als u nog aanvullende informatie nodig heeft om mijn vraag te beantwoorden hoor ik dat graag van u.   Alvast bedankt voor uw antwoord.     Met vriendelijke groet,   mw. C.J. K.

Antwoord:

Geachte mevrouw K., Van belang is te weten waarom het aantal begrafenissen terug loopt. U zou bij het bureau “bevolking” van uw gemeente eens moeten navragen of het aantal aangiften van overlijden ook deze trend aangeeft. Zo niet dan is er iets anders aan de hand, mogelijk de tarieven van het begraven, de verleende service b.v. gebruik van een aula e.d. Ook van belang kan zijn de aanwezigheid van een crematorium en hun tarieven. Het aantal crematies is de afgelopen jaren iets gestegen, maar niet verontrustend. Voor cijfermateriaal kunt u terecht op Uitvaart.nl in de rubriek “Bibliotheek” onder het hoofdstuk Rapporten en Dossiers vindt u crematie en sterftecijfers. Ik heb de indruk dat uw ervaringen een plaatselijk gegeven zijn. Wilt u meer informatie dan hoor ik dat van u. Met vriendelijke groet,

Arie van Kooten
21 augustus 2009