Twee tarieven bijzondere begraafplaatsen?

Rubriek: AdministratieOnderwerp: a. Tarieven / kosten

VRAAG

Graag zou ik van u willen vernemen of het is toegestaan, om de tarieven van de uitvaart en begrafenis, te verhogen als men niet (langer) deelneemt aan de kerkbalans, maar wel lid is van de R.K. kerk. Ik zie dat sommige parochies in dat geval het dubbele tarief rekenen.

ANTWOORD

Bij bijzondere begraafplaatsen (= niet gemeentelijke/algemeen) is het vrij gebruikelijk om voor parochie-/gemeenteleden een lager tarief te hanteren dan voor ‘buitenstaanders’. Zij dragen via collectes immers vaak al bij aan de exploitatie van de begraafplaats. Vaak gaat dit om percentages tussen de 10 en 25 %.

Het dubbele tarief komt ons wat extreem over, maar is wel mogelijk: wettelijk zijn er geen belemmeringen.


9 februari 2021