Uitbreiding begraafplaats

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen, Het is de bedoeling dat wij in H. op korte termijn starten met de uitbreiding van onze gemeentelijke begraafplaats. Deze uitbreiding zal aan de overkant van de Beek (openbaar water) op daar voor uitbreiding bestemde grond moeten plaatsvinden. Het is de bedoeling dat ik hier een projectplan voor moet schrijven en inzichtelijk maak wat er zoal bij komt kijken. Mijn vraag is of de LOB beschikt over bestaande plannen die ik kan gebruiken of dat er standaard informatie voorhanden is. Heb op dit moment eigenlijk nog geen idee wat er allemaal bij komt kijken. Met belangstelling zie ik uw reactie tegemoet. Met vriendelijke groet, G.S.

Antwoord:

Geachte heer S., ik heb helaas geen kant en klaar projectplan voor u. Wel kunt u te rade gaan bij collega’s die eerder een uitbreiding hebben gedaan. U kunt bijvoorbeeld eens informeren bij de begraafplaatsen in Culemborg, Zeist, Middelburg. Adressen en telefoonnummers van begraafplaatsen kunt u opvragen bij mijn collega Machteld Wafelbakker tel. 020 – 6731237 email lob@begraafplaats.nl.Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
7 november 2006