Uitbreidingsvergunningen

Rubriek: Beheer en exploitatieOnderwerp: c. Uitbreiding

Vraag

Achter de bestaande bijzondere begraafplaats wordt een uitbreiding aangelegd door een projectontwikkelaar, waarin de gemeente – waar deze begraafplaats zich bevind- participeert. Wij zijn met de gemeente in 2015 een ruilovereenkomst aangegaan betreffende percelen grond, waarbij de gemeente de verplichting heeft om de uitbreiding van de begraafplaats aan te leggen. Dat is nu aan de orde.

De vraag is echter hoe zit het met de vergunningen. Over welke vergunningen nodig zijn / dan wel geadviseerd worden. Is er bijvoorbeeld een gebruikersvergunning nodig/gewenst. Waar is de benodigde info te vinden?

Antwoord

In tijden dat steeds vaker begraafplaatsen moeite hebben om hun exploitatie sluitend te krijgen, is het een goed bericht dat u werkt aan een uitbreiding van uw begraafplaats. Bij de uitbreiding van een begraafplaats zijn een aantal stappen van belang.

  • De grond waarop de uitbreiding gerealiseerd moet in het bestemmingsplan de bestemming ‘maatschappelijk’ hebben of krijgen. Via de website Ruimtelijkeplannen.nl kunt u nagaan wat de huidige bestemming van het perceel is. Indien het perceel nu een andere bestemming heeft, dient er een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd te worden bij de gemeente.
  • De gemeenteraad moet een positief besluit nemen waarin het perceel op grond van artikel 40, lid1 van de Wet op de lijkbezorging wordt aangewezen als ‘begraafplaats’. wetten.nl – Regeling – Wet op de lijkbezorging – BWBR0005009 (overheid.nl)
  • Voor veel activiteiten of werkzaamheden is een Omgevingsvergunning vereist. U kunt hierbij denken aan de aanleg van een eigen ontsluiting op de openbare weg, het kappen van bomen wanneer in eigen gemeente hier eisen aan gesteld zijn of wanneer er op het perceel een bouwwerk opgericht wordt. Op de website van de Rijksoverheid treft u een overzicht aan in welke situaties een aanvraag vereist is Wanneer moet ik een Omgevingsvergunning aanvragen? | Rijksoverheid.nl
  • Wanneer er op het perceel een aula / koffiekamer gebouwd wordt is het mogelijk dat er op grond van de Alcoholwet (voormalige drank- en Horecawet) een Alcoholwet-vergunning en -ontheffing vereist is. wetten.nl – Regeling – Alcoholwet – BWBR0002458 (overheid.nl)

U schrijft dat de uitbreiding van de begraafplaats nu aan de orde is nadat u in 2015 een grondruil overeengekomen bent met de gemeente. Bovenstaand heb ik een opsomming gegeven van vergunningen welke mogelijk van toepassing zijn. De eerste twee aandachtspunten moeten in elk geval geregeld worden. Zaken als een Omgevingsvergunning of een vergunning op  grond van de Alcoholwet zijn volledig afhankelijk van de activiteiten welke op het perceel gerealiseerd worden. Het is zonder de specifieke situatie te kennen niet mogelijk hierover op een volledig advies op maat te geven. Het advies is dan ook om na het doornemen van de aangedragen stukken tijdig contact te leggen met medewerkers van de gemeente over de specifieke situatie ter plaatse.

IW
31 januari 2022