Uitgifte termijn foetusgraf

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Wij hebben afgelopen jaar op onze begraafplaats een foetusgraf ingericht. Gezien de vergankelijkheid van de foetussen hebben wij gekozen voor een verzamelgraf. (Wij hebben al algemene en eigen kindergraven) Omdat het een verzamelgraf is, lijkt ons enerzijds een uitgiftetermijn niet noodzakelijk. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat om welke reden dan ook (bv. sluiting van de begraafplaats) ooit het verzamelgraf geruimd zal moeten worden. Is het dan toch niet verstandig een soort uitgiftetermijn te gebruiken, om problemen te voorkomen?

Antwoord:

Geachte heer Z, Allereerst ga ik even in op de term foetus. In de wet wordt gesproken over doodgeboren menselijke vruchten van jonger dan 24 weken. Vraag voor alle zekerheid altijd om een verklaring van een arts of een vroedvrouw. Anders is er geen zekerheid of er al of niet en verlof tot begraven of cremeren nodig is. Via deze werkwijze heeft u alles dekkend op papier staan. Wettelijk staat niets u in de weg zo te handelen als u goeddunkt. Omdat er geen sprake is van een lijk in de zin van de Wet, kan er geen sprake zijn van gebruik van een algemeen graf of eigen graf. De term verzamelgraf mag u hanteren natuurlijk. Administratief gezien is het wel zinvol te registreren dat er een foetus is begraven. Hier kan de doktersverklaring aan worden toegevoegd. Dan is altijd transparant wat er heeft plaatsgevonden en waar. Ook het vastleggen van een uitgiftetermijn is niet nodig. In de praktijk zal de doorgeboren vrucht na begraven binnen slechts enkele jaren volledig zijn opgenomen in de bodem en is niets meer traceerbaar. Uw argument over sluiting is derhalve niet steekhoudend. Na het sluiten van een begraafplaats is een eigenaar nog afhankelijk van wanneer de grafrechten zijn verlopen. Dit kan oplopen tot meer dan 30 jaar. Wel is het verstandig om naar de nabestaanden toe goed op papier te zetten dat men bijvoorbeeld geen monumenten mag plaatsen. Om te voorkomen dat er verkeerde verwachtingen worden gewekt kunt u wellicht toch wel vastleggen dat de locaties slechts een bepaalde periode in stand worden gehouden. Met vriendelijke groeten,

Wim van Midwoud
5 februari 2009