Uitleg artikel 29

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen, Van een begrafenisondernemer kreeg ik het verzoek om het lijk van een in 1990 overleden persoon, begraven in een algemeen graf, op te graven en te doen herbegraven in een nieuw eigen (=graf waarop een uitsluitend recht berust) graf. Opgraving/herbegraven is voor ons geen dagelijkse bezigheid. De” handleiding opgraven en ruimen” leek mij een goed naslagwerk om meer inzicht in deze materie te krijgen. Het tegendeel is echter het geval, omdat het in mijn ogen in deze situatie duidelijk gaat om een opgraving. In onze situatie betreft het een opgraving van een lijk in een algemeen graf. Voor mij is het niet duidelijk hoe artikel 29 lid 1 van de wet op de lijkbezorging uitgelegd moet worden, want daar staat “geen lijk wordt opgegraven dan, indien het een graf betreft waarop een uitsluitend recht berust ….”. Graag zou ik van u horen waarom het wel/niet mogelijk is te voldoen aan het verzoek. B.v.d. J. K.

Antwoord:

Geachte heer K., u moet artikel 29 zo lezen dat als (indien) het een opgraving uit een eigen graf betreft er toestemming van de rechthebbende nodig is. Bij een opgraving uit een algemeen graf is er geen rechthebbende dus dan is dat niet het geval. Wat er wel nodig is, is dat degene die de opgraving wil hiervoor een verzoek indient bij u en een verlof aanvraagt bij de burgemeester. Die aanvraag moet niet door de begrafenisondernemer worden gedaan , maar door de belanghebbende, de nabestaande dus die de stoffelijke resten wil herbegraven in een eigen graf. Meestal is dat ook de persoon die de opdracht destijds tot begraven heeft gegeven, maar het kan ook een ander familielid zijn. Gezien het feit dat de wettelijke grafrusttermijn van tien jaar inmiddels ruimschoots is verstreken lijkt mij dat de Burgemeester geen enkel probleem heeft met het afgeven van het verlof. Zodra u de aanvraag en het verlof hebt ontvangen kunt u afspraken maken met de familie over de dag waarop het stoffelijk overschot door u wordt opgegraven. Het dient namelijk dezelfde dag te worden herbegraven. Wanneer dat op uw eigen begraafplaats is , is dat geen probleem, maar waneer het stoffelijke resten vervoerd moeten worden naar een andere begraafplaats dan dienen de nabestaanden dit tijdig te regelen en dient u van de beheerder die de stoffelijke resten in ontvangst neemt een verklaring van ontvangst cq een bevestiging van de herbegraving te ontvangen. Dan is zowel in uw als in zijn administratie duidelijk waar de overledene is gebleven. met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
8 november 2007