Uitsluitend recht verkrijgen, maar factuur naar andere persoon.

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: f. Wettelijke voorschriften

VRAAG

Iemand wil uitsluitende rechten voor een urnengraf verkrijgen, maar verzoekt een (gemeentelijke) begraafplaats om de factuur naar de dochter te versturen. Als reden wordt opgegeven dat dit is in het kader van erfbelasting. Dient de begraafplaats hieraan te voldoen, immers zij heeft alleen te maken met de rechthebbende.

ANTWOORD

Dit betreft een vraag over een nog uit te geven urnengraf. Het advies is om in uw Beheersverordening na te gaan wat er geregeld is over urnengraven en het verkrijgen van het uitsluitend recht daarop. Het betreft dus een particulier urnengraf. Daarnaast is uw Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2022 in dit kader van belang.

Artikel 3 van de Heffingsverordening geeft antwoord op de vraag. Dit artikel geeft aan:

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

De aanslag voor alle kosten welke gepaard gaan met de uitgifte van het particuliere urnengraf moeten op naam gesteld worden van de rechthebbende. Dat iemand anders (in dit geval een dochter) de nota betaald, is voor u niet van belang. Het gaat erom dat de (belasting-)aanslag op naam staat van de rechthebbende. Uw eigen Heffingsverordening geeft u voldoende handvaten om afwijzend te reageren op het verzoek. Wanneer de dochter de nota betaald zou dit voor de erfbelasting voldoende bewijs moeten zijn lijkt de LOB toe, echter wij zijn geen deskundige op het gebied van erfbelasting.

Kortom, uw organisatie heeft duidelijk geregeld op wiens naam de aanslag gesteld moet worden.

IW okt22
17 november 2022