Uitsluiting niet-leden via bepaling in reglement

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer, mevrouw, De Protestantse gemeente te N. G.heeft een begraafplaats bij N.. We zijn lid van LOB. Het is een kerkelijke begraafplaats, waar alle inwoners van N., G. en H. ongeacht wel/geen religie begraven kunnen worden. In ons reglement is dit ook afgebakend met een postcodegebied. Nu komt de vraag: Is het juridisch handhaafbaar om een extra bepaling toe te voegen in de trant van “Leden van de Protestantse gemeente te N., G. die buiten dit postcodegebied wonen, kunnen hier ook een graf huren en begraven worden”. Een ervaren voormalig kerkrentmeester zei eens, als je dat doe dan: -discrimineer je op grond van religie -schep je een precendent voor andere mensen van elders die ook hier begraven willen worden ….dus niet een dergelijke bepaling voor leden van elders opnemen. Wat is het oordeel van u, mocht er zo’n bepaling komen, is dit dan toegestaan en handhaafbaar ten opzichte van mensen van elders die geen lid zijn (en die we willen blijven uitsluiten om redenen van historie en capaciteit etc.). Met vriendelijke groet, G. S.

Antwoord:

Geachte heer S., U geeft aan een kerkelijke begraafplaats te zijn waar alle inwoners van N.,G. en H. ongeachte hun religie begraven kunnen worden. In uw reglement is dit afgebakend door een postcodegebied. Voor leden van de Protestantse gemeente die buiten het postcodegebied wonen wilt u nu een uitzonderingsregel toevoegen. Het is mogelijk om bepalingen op te nemen om b.v. niet-inwoners van een gemeente niet toe te laten op uw begraafplaats. In uw situatie zou ik het anders doen. 1. In uw reglement kunt u opnemen dat Leden van de Protestantse Gemeente van N., G., H. begraven kunnen worden op uw begraafplaats. 2. Niet-leden woonachtig in het postcodegebied kunnen ook gebruik maken van de begraafplaats. U vermeld dus bij de gemeenteleden in feite alleen dat ze lid moet zijn van deze gemeente ongeacht wat de woonplaats is. Hiermede is uw reglement duidelijk en helder.

Arie van Kooten
16 februari 2009