Uitvaartondernemer weigert te betalen

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Bij ons in A. heeft een uitvaartondernemer opdracht gegeven om een graf te delven. Hij weigert echter de rekening te betalen en heeft ons bericht dat hij een afspraak heeft met de familie om hun rechtstreeks hiervoor de rekening te zenden. overige info: Wij hebben de rekening voor het grafrecht wel rechtstreeks naar de familie gezonden. Wij hebben de gedachte dat uitvaartondenemer de rekening niet wil voldoen omdat de familie een slechte betaler is, wij als stichting hebben dit signaal ook omdat de factuur voor het grafrecht via de deurwaarder geind gaat worden. Vraag: hoe te handelen? Vraag algemeen/advies: hebt u ervaringen hoe andere begraafplaatsen met de facturering omgaan met zenden aan a. de familie of b. de uitvaartverzorger maw.wie staat borg/wie is verantwoordelijk voor de gemaakte kosten?
Met vriendelijke groet,
I. Z.
Hervormde Stichting Begraafplaatsen Appelscha NB: IK heb het bestuur geadviseerd om de betreffende uitvaartondernemer de toegang tot de begraafplaatsen te ontzeggen maar op advies van de beheerder wil men de goede naam van de begraafplaatsen niet te grabbel gooien en durft deze stap niet te nemen.

Antwoord:

Geachte heer Z.,
de opdrachtgever van de begrafenis of van welke andere opdracht dan ook (bijvoorbeeld om een graf te delven) is verantwoordelijk voor de betaling. We hebben hieraan al vaker aandacht aan besteed, zie bijvoorbeeld de overige vragen in deze rubriek. Ook in ons vakblad De Begraafplaats heeft hierover in het voorlaatste nummer een uitgebreid artikel gestaan onder de kop “Een goed aanvraagformulier is het halve werk”. Dit artikel staat ook op onze website in het archief. Ik denk dat hiermee uw vragen goeddeels zijn beantwoord, anders hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
7 juli 2006