Uitvoering erfafscheiding tussen begraafplaats en woonwijk

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Dhr./mw. De vraag is of er ergens iets geregeld is hoe een erfafscheiding van een begraafplaats die gelegen is in een woonwijk, uitgevoerd dient te worden. Dient dat een stenen muur te zijn of een houten schutting of een haag?? Een andere vraag is wat is de minimale afstand tussen een graf en de erfafscheiding? Is dit de breedte van een graf of nog meer dan de breedte van een graf in centimeters? Met vriendelijke groet, H.W.J. V., Medewerker Burgerzaken

Antwoord:

Geachte heer V., Vroeger waren er wettelijke regels in de wetgeving, maar deze zijn er in 1986 bewust uitgehaald. De beheerder / eigenaar van een begraafplaats is dus helemaal vrij bij de keuze van al of geen afscheiding, dan wel het type rond een begraafplaats. Eventueel kunnen hierover regels in het gemeentelijk bestemmingsplan zijn opgenomen. Aan te raden is natuurlijk om minimaal een visuele afscheiding te plaatsen, omdat alle omstanders het zicht op een begraafplaats als hinderlijk kunnen ervaren. Om risico’s van ongewenst bezoek buiten de openingstijden te voorkomen is natuurlijk het plaatsen van een degelijke werende afscheiding wenselijk. Hieronder een citaat uit het Besluit op de Lijkbezorging. In artikel 6 staat dat de afstand van een graf tot de erfafscheiding minimaal 1.00 m moet bedragen. Artikel 5 1. De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter. 2. Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van ten minste vijfenzestig centimeter. 3. Ten hoogste drie lijken mogen boven elkaar worden begraven, mits boven elke kist of ander omhulsel een laag grond van ten minste dertig centimeter dikte wordt aangebracht, die bij een volgende begraving niet mag worden geroerd. Ten aanzien van de bovenste kist of het bovenste omhulsel is het tweede lid van toepassing. 4. De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand. 5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op bestaande graven. 6. Dit artikel is niet van toepassing op grafkelders. Artikel 6 De afstand van een graf tot de erfscheiding van de begraafplaats bedraagt ten minste één meter. Met vriendelijke groeten,

Wim van Midwoud
23 juni 2008