Urn: 10 jaar grafrust?

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: e. Asbestemmingen

Vraag

Geldt voor een urn ook de bepaling dat er 10 jaar graf rust moet zijn, zoals dat in de wet op de lijkbezorging staat ?

Antwoord

Voor een asbus geldt niet zozeer een ‘grafrusttermijn’ van tien jaar, zoals deze bij een begraving wel van toepassing is. Voor asbussen is in dit kader artikel 66 van de Wlb van toepassing:

Artikel 66

  1. Het ruimen van een asbus geschiedt door of in opdracht van de houder van de plaats van bijzetting en vindt binnen tien jaar nadat de as in de bus is geborgen niet plaats dan met toestemming van de rechthebbende op de ruimte waar de asbus is bijgezet.
  2. Het ruimen geschiedt door verstrooiing van de as.

Een asbus mag dus niet eerder dan tien jaar na de crematie geruimd (verstrooid) worden, tenzij…..

De as mag een maand na de crematie ter beschikking van de opdrachtgever van de crematie gesteld worden. Deze mag vervolgens (kort door de bocht) met de as doen wat hem goed dunkt. Plaatsing in een columbarium is een mogelijkheid. In betreffende reglement is geregeld dat er minimaal 10 jaar rechten op een urnengraf moeten rusten, wanneer daar een asbus in geplaatst wordt. Hiermee refereert de vraagsteller naar de termijn zoals deze gesteld is in de Wlb.

De Wlb spreekt echter over tien jaar nadat de as in de asbus is geborgen. Indirect betekent dit dus tien jaar na de crematie. En dat is een andere termijn dan tien jaar na het bijzetten van de asbus, maar dat terzijde. Relevant is het feit dat de rechthebbende de as steeds een andere bestemming kan geven. Stel dat de rechthebbende gedurende de looptijd van het grafrecht een andere bestemming aan de as wil geven, dan is daar wettelijk geen bezwaar tegen.

IW
31 januari 2022