Urnen bovenop vol graf

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer/mevrouw, Als beheerder van het kerkhof naast de Protestantse kerk te L. komen nabestaanden van een mevrouw met de volgende vraag: We hebben een familiegraf met eeuwigdurende grafrechten waarin 4 personen zijn begraven, het graf is vol. Nu moeder overleden is willen ze t.z.t. de urn boven op het graf geplaatst hebben en niet onder de grafsteen zoals wel vaker bij ons gebeurd is. Dit schept wat ons betreft precedenten, want hoe ver ga je daarmee? Kan de hele familie de urn dan op het graf geplaatst krijgen? Wat voor kosten brengen we daarvoor in rekening? Welke bezwaren zitten daar nog meer aan? Hoe wordt zo’n urn dan op het graf bevestigd? Werk je zo vernielingen niet in de hand? Graag uw zienswijze in deze. Met vriendelijke groet, J.W. W.

Antwoord:

Geachte heer W., u bent als begraafplaats vrij om wel of geen asbijzettingen toe te staan in of op een eigen graf, maar u moet dit dan wel duidelijk in uw reglement vermelden, zodat voor alle nabestaanden dezelfde rechten kunnen gelden. U mag ook zelf bepalen en voorschrijven hoe de bijzetting dient plaats te vinden. Voor bijzettingen in een graf is natuurlijk geen (sier)urn nodig. De asbus of askoker -er moet een identiteitsplaatje op zitten of crematienummer op gegraveerd zijn, zodat deze altijd geïdentificeerd kan worden bij opgraving – wordt bovenin het graf, naast de kist gestoken. De grafbedekking dient uiteraard dan te zijn verwijderd. Een sierurn kan op het graf worden geplaatst. Soms wordt deze verlijmd of verankerd. Mij lijkt dat dit de verantwoordelijkheid is van de rechthebbende van het graf: die moet zorgen dat de boel vast zit en beschadiging of diefstal is dan voor eigen risico. Dit laatste moet u ook goed vastleggen in uw reglement: de rechthebbende is verantwoordelijk voor de grafbedekking dus ook voor eventuele sierurnen. De kosten die u kunt rekenen zijn voor de bijzetting en voor de eventuele verwijdering en herplaatsing van het grafmonument. U kunt in uw reglement ook vastleggen hoeveel asbussen of urnen men mag bijzetten in een eigen graf. Sommige begraafplaatsen vinden 1 urn per graf wel genoeg, anderen vinden dat er net zoveel asbussen mogen worden bijgezet als er overledenen in het graf zijn begraven. Het graf moet natuurlijk niet te vol worden. En u moet zich ook realiseren dat de grafrechten ooit zijn gevestigd om overledenen te begraven – dat is waar het graf voor was bedoeld toen men het bij u verwierf. Voor asbestemmingen is het dan misschien verstandiger – ook uit oogpunt van bedrijfsvoering – om hiervoor aparte urnengraven of urnennissen uit te geven. U krijgt dan geen vermenging van functies en u kunt voor het bijzetten van as dan apart de grafrechten innen. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
3 juni 2007