Urnenmuur als afscheiding

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

Vraag:

Wij willen een coniferenhaag vervangen in een muur (in dezelfde geest als de andere -oude- muren rondom het kerkhof) en dan gelijk daar een urnenmuur van maken. Vraag 1 : Hoe hoog mag een afscheidingsmuur zijn? Vraag 2. Zijn er m. b. t. urnenmuren regels voor de afstand tot de openbare grond.(piëteit) Toelichting: de urnenmuur wordt tevens een scheidingsmuur maar de urnennissen komen aan de binnenkant van het kerkhof. In afwachting van uw bevindingen, met vriendelijke groet, B. H.

Antwoord:

Bijgevoegd zend ik u de Inspectierichtlijn lijkbezorging. Daarin staan geen voorschriften voor de hoogte van de erfafscheiding. Het hangt heel erg van situatie af of de afstand tot de omgeving klein of groot gevonden wordt. Als er niets veranderd in de huidige afstand tot de omgeving, zou ik me geen zorgen maken. Verstandig is om wel even met de gemeente te overleggen of er een bouwvergunning nodig is voor de urnenmuur. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
21 augustus 2007