Vaccineren

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Beste consulent, Ik ben wat aan het surfen geweest om informatie in te winnen over het beschermen van medewerkers op de begraafplaats tegen biologische agentia. Ik ben weer bezig om de nieuwe medewerkers in de buiten dienst te laten vaccineren tegen tetanus en hepatitis. Nu vraag ik mij af of dit voldoende is voor de medewerkers van de begraafplaats of dat daar nog iets specifieks voor zou zijn. Ik hoop op een snel antwoord zodat ik ook de collega’s een zo passend mogelijke bescherming kan geven. Met vriendelijke groet, T. H.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw, Vaccinatie tegen tetanus lijkt mij verstandig voor iedereen die in het groen werkt; maar de noodzaak van vaccinatie tegen hepatitis is mij niet duidelijk. Van belang is verder om aandacht te besteden aan de ziekte van Lyme- en te waarschuwen voor tekenbeten. Wat betreft biologische agentia gaat het op begraafplaatsen verder vooral om schimmels, met name bij het openen en ruimen van grafkelders. Meer informatie hierover kunt u binnenkort aantreffen in de Arbo-handleiding voor begraafplaatsen die eind dit jaar door de LOB wordt gepubliceerd. Al onze leden ontvangen daarvan dan bericht. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
5 oktober 2006