Vereisten bij bouw urnenmuur

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

Vraag:

Geachte mevrouw/meneer, De kerkvoogdij R./S. kreeg een verzoek voor het plaatsen van een urnenmuur. Hier zou evt. in R. ruimte zijn tegen de muur van de consistorie (op het kerkhof). Kunt u mij zeggen of men dit vrij kan doen of moet hier eerst een bouwvergunning of i.d. aangevraagd worden? Of zit men vast aan bepaalde maten? Graag zou ik iets van u vernemen. Met vriendelijke groet, M. R.

Antwoord:

Beste M. R., Of een bouwvergunning nodig is, is te halen uit de voorschriften van het bestemmingsplan ter plaatse. Het zal o.a. afhangen van de hoogte van de muur. Het is dus in ieder geval verstandig om dit even voor te leggen aan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in uw gemeente. Een urnenmuur is natuurlijk niets anders dan een ander bouwwerk of bouwsel waar het bestemmingsplan ook voor geldt. U zou eventueel met de gemeente kunnen overleggen of een iets andere uitvoering van de urnenmuur wellicht tot gevolg heeft dat geen vergunning vereist is. Dat kan tijd en kosten schelen. Voor een nismaat wordt als minimum een afmeting van 45 x 45 x 45 cm aangehouden. Een maatvoering van 50 x 50 x 50 cm is echter beter en te gebruiken voor iedere urn. U kunt dit verder overleggen met leveranciers van urnenmuren. Met vriendelijke groeten,

Wim van Midwoud
10 september 2008