Vergoeding voor diensten grafdelver

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Goede middag, Wij hebben een zelfstandige zonder personeel in dienst. Zijn werkzaamheden bestaat uit de volgende opdrachten: Het graf delven. Het regelen en de contacten met de begrafenis ondernemers en families Gras maaien, hegknippen,onkruid bestrijding, In principe alle voorkomende werkzaamheden, die tot een goed beheer leiden. Verantwoording afleggen bij de kerkmeester en administratie. Voor aanschaf materiaal komen voor eigen kosten. Zo ook de sociale lasten en verzekeringen en de  belastingen. Onze vraag is, wat moet deze persoon voor vergoeding hebben per uur om een redelijk bestaan te hebben. Volgens ons komt hij op jaarbasis ongeveer op een 1350 uur. Zijn werkzaamheden voert hij naar onze mening correct uit. Misschien heeft u hiermee enige ervaringen met andere leden van het LOB. Zodat u ons hierover  enig advies kan geven.

Antwoord:

Geachte heer M., Uw vraag over de ZZP in dienst wil ik hieronder als volgt beantwoorden. U schrijft dat u een ZZP-er in dienst heeft. Dit lijkt mij niet te kunnen. Een ZZP-er is een kleine zelfstandige. U heeft dus of een medewerker in dienst (dienstverband) of u heeft een opdracht verstrekt (overeenkomst met) aan een zelfstandige. Dat zou een soort doorlopende opdracht kunnen zijn. In het eerste geval is er sprake van een salaris met alle bijbehorende lusten en lasten, in het andere geval is er sprake van een uurtarief en heeft u dus geen salarisadministratie bij te houden. U schrijft dat machinekosten en sociale lasten voor rekening van de persoon in kwestie komen. Er lijkt dus sprake te zijn van een kleine zelfstandige. U betaalt dus in dat geval ook slechts de netto gewerkte uren. In beide gevallen is het nodig goede afspraken met elkaar te maken en die ook schriftelijk vast te leggen. Dat is in uw geval des te belangrijker onder de persoon in kwestie allerlei werkzaamheden uitvoert. Met name de vraag wie voor wat verantwoordelijk is is belangrijk. Let wel, in begraafplaats werk mogen eigenlijk geen fouten worden gemaakt. Maar anderzijds blijft het mensenwerk. Hoe hoog het tarief mag zijn is voor ons moeilijk vast te stellen. Dat kan sterk variëren aan de hand van een aantal factoren zoals, de regio tijdsduur van de overeenkomst, wordt er in de winter en bij vorst volledig doorgewerkt, etc. U zou eens kunnen informeren bij hoveniersbedrijven bij u in de regio. In het midden en westen van ons land moet u al snel rekenen met een tarief variërend van € 40,- tot € 50,- per uur. Bij u in de regio zal dat waarschijnlijk lager liggen.
Met vriendelijke groet,

Jo Beltman
26 januari 2010