Vergoeding

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen,
Op onze begraafplaats te H. wordt een graf (1 diep) nog met de hand gegraven door 2 personen. Zij ontvangen hier een netto vergoeding voor van 32,- euro per persoon. In verband met een vraag van onze grafdelvers om een verhoging van deze vergoeding vragen wij ons af wat er gemiddeld aan vergoeding gegeven wordt hiervoor. Is hierover iets bekend bij u? Hoeveel is redelijk in onze situatie? Graag hoor ik van u. Met vriendelijke groet,
S. K.

Antwoord:

Geachte heer K.,
wat een redelijk tarief is, hangt nauw samen met de werkwijze van de grafdelvers, de omstandigheden waarin ze moeten werken, en de tijd die daarmee gemoeid is. Als ze in een uurtje klaar zijn is 32 euro pp natuurlijk een redelijk tarief, maar als het veel en lastig werk is door bijvoorbeeld de ligging van de graven, de samenstelling van de grond, het soort bekisting dat gebruikt wordt, de aan- en afvoer van materiaal en grond, dan kan ik me voorstellen dat ze wellicht wel wat langer bezig zijn. Misschien is het handig om eens in de omgeving bij collega beheerders te informeren wat het uurtarief en de tijdsduur daar is, dan heeft u een handvat ter vergelijking. Adressen en telnrs. van LOB-leden in de regio kunt u opvragen bij Machteld Wafelbakker, via lob@begraafplaats.nl
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
2 december 2005