Vergunning nodig bij lozing drainagewater

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Is bij het aanbrengen van diepdrainage een ontheffing of vergunning nodig voor het lozen van het drainagewater op het riool en zo ja bij wie moet dit worden aangevraagd?L.J.M. M.

Antwoord:

Geachte heer M., Voor het lozen van drainwater op open water of riolering moet inderdaad contact worden opgenomen met het waterschap waaronder de begraafplaats valt. Ook kunt u contact opnemen met de gemeente die u verder helpt. Met vriendelijke groeten,Wim van Midwoud

Wim van Midwoud
22 juli 2010